Jelena Milešević, PhD student, istraživač saradnik

Jelena_mala

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
Tadeuša Košćuška 1
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381-11-328 15 64
Mob: +381/ 60 309 3 209
e-mail: jelena.milesevic@gmail.com

Obrazovanje

 • Doktorske studije, Prehambeno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2012
 • Masters of Science (Msc) Nutrition and Rural Development, Human Nutrition, Fakultet za biološko inženjerstvo, Univezitet u Gentu, Belgija, 2009-2011 
 • Diplomirani hemičar-biohemija, Departmanu za Biohemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerizitet u Novom Sadu, Srbija, 2007

Radno iskustvo

 • Naučni pripravnik- Institut za medicinska istraživanja , Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Univerzitet u Beogradu, 2012-
 • Praktikant- Svetska Zdravstvena Organizacija, Nezarazne bolesti i Mentalno zdravlje, Departman za hronične bolesti i promociju zdravlja, Praćenje i populaciona prevencija, Ženeva, 2011
 • Volonter -Zavod za Zdravstvenu Zaštitu Studenata, Novi Sad, 2007-2009 
 • Praktikant – Tehnološki fakultet, Novi Sad, Centalna laboratorija za prijem i distribuciju uzoraka, Odeljenja za mikrobiologiju, pivo i slad, vino i alkoholna pića, ulja i masti, 2008 
 • Menadžer, razvoj i marketing -‘Biokolonijal’ d.o.o., veleprodaja zdrave hrane, Novi Sad, 2004-2009 
 • Praktikant – IAESTE- Asocijacija za internacionalnu studentsku stručnu razmenu, Quimiproductos, Monterej, Meksiko, 2005

Učešće na projektima

2012-_”CHANCE- Jeftine tehnologije i tradicionalni sastojci za proizvodnju dostupne i kvalitetne hrane za unapređenje zdravlja populacija ugroženih siromaštvom”
2012- EuroFIR – Nexus, The EuroFIR Food Platform: Further integration, refinement and exploitation for its long-term self-sustainability

Seminari

 • FOOD COMP Course, Turska, 2012
 • Internacionalna Letnja Škola primenjene spektroskopije – ISS CAS, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i DAAD: Primena GC/MS u određivanju PAH u zemljištu i vodi i masnih kiselina u ulju, 2008 
 • HACCP Seminar, Tehnološki fakultet i TUV Srbija, 2011

Pubikacije

 • Carl Lachat, Stephen Otchere, Dominique Roberfroid, Abubakari Abdulai, Florencia Maria, Aguirre Seret, Jelena Milesevic, Godfrey Xuereb, Vanessa Candeias, Patrick Kolsteren, Diet and Physical Activity for the Prevention of Noncommunicable Diseases in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Policy Review, PLOS Medicine | www.plosmedicine.org 1 June 2013 | Volume 10 | Issue 6 | e1001465
 • Gurinović M, Ristić-Medić D, Vučić V, Milešević J, Konić-Ristić A, Glibetić M: Ishrana i kardiovaskularne bolesti- revijalni, Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Acta Clinica 2013
 • Milesevic J, Lachat C, Kolsteren P, Nutritional Challenges and Agricultural Strategies in National Nutrition Policies of Central and Eastern European Countries, 6th Central European Congress on Food, CEFood2012, Novi Sad, Serbia, proceedings, pg 1455-1460
 • Gurinovic M, Glibetic M, Kadvan A, Milesevic J, Satalic Z, Ranic M, Korošec B., Spiroski I, Oshaug A, Finglas P, Shaping and implementing the Balkan Food Platform”, EuroFIR Nexus 2nd annual meeting and conference: Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, Programme and abstracts, p24
 • Gurinovic M, Glibetic M, Kadvan A, Milesevic J, Debeljak-Martacic J , Djekic Ivankovic M, Takic M, Rankovic S, Finglas P “Development of the first online Serbian Food Composition Database harmonised with EuroFIR standards”, EuroFIR Nexus 2nd annual meeting and conference: Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, Programme and abstracts p 40
 • Glibetic M, Gurinovic M, Kadvan A, Milesevic J, Nikolic M, Novakovic R, Nutritional research tools harmonized with EuroFIR recommendations used in food compositions information systems”, EuroFIR Nexus 2nd annual meeting and conference: Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, Programme and abstracts p70
 • Milesevic J, Gurinovic M, Kadvan A, Rankovic S, Nikolic M, Petrovic S, Glibetic M, “Traditional food consumption and nutrition risk factors among different social groups in Serbia”, EuroFIR NEXUS 2nd annual meeting and conference: Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia, Programme and abstracts 59

Master rad izrađen na temu: „Nacionalne politike ishrane i redukcije neprenosivih bolesti u zemljama sa niskim i srednjim primanjima – Strategije za redukciju unosa dietetskih masti’, u saradnji sa WHO, Univerzitet u Gentu

Učešće na međunarodnim skupovima

 • CEFOOD 2012 Congress, Srbija, Novi Sad, autor: “Nutritional challenges and agricultural strategies in national nutrition policies of Central and Eastern European countries” 
 • EFSA Ring trial on nutritional tool-EFSA, Parma 2013, Posmatrač
 • First Symposium on Capacity Development in Nutrition and Food Research in Central and Eastern Europe (CAPNUTRA): Balkan Food Platform – Regional Food Composition Data Base development, Beograd, 2013:
 • Recipe input in Regional FCDB and link with DIET-ASSESS Software, Capacity Development in Nutrition and Food Research in Central and Eastern Europe (CAPNUTRA): Balkan Food Platform Regional Food Composition Data Base development
 • Gurinović M, Glibetić M, Milešević J, Kadvan A, Ranić M, Finglas P and Oshaug A: Report of the First Symposium of the Capacity Development in Nutrition and Food Research in Central and Eastern Europe (CAPNUTRA): Balkan Food Platform – Regional Food Composition Data Base development
 • EuroFIR NEXUS 2nd annual meeting and conference, Ljubljana, Slovenija 2013: 
 1. Gurinovic M, Glibetic M, Kadvan A, Milesevic J, Satalic Z, Ranic M, Korošec M, Spiroski I, Oshaug A, Finglas P: Shaping and implementing the balkan food platform Gurinovic M, Glibetic M, Kadvan A, Milesevic J: Nutritional tools harmonized with EuroFIR recommendations in food composition information systems for dietary intake survey in Central and Eastern Europe
 2. Milešević J, Gurinović M, Kadvan A, Ranković S, Nikolić M, Petrović S, Ranić M, Glibetić M: Traditional food consumption and nutrition risk factors among different social groups in Serbia
 3. Gurinović M, Glibetić M, Kadvan A, Milešević J, Debeljak Martačić J, Djekić Ivanković M, Takić M, Finglas P: Development of the first online Serbian food composition data base harmonized with EuroFIR standards 

Strani jezici

 • Engleski
 • Španski
 • Nemački

Članstva i stipendije

 • EuroFIR stipendija za FOODCOMP Course, Turska, 2012
 • Član Odbora praktikanata SZO, u funkciji web-mastera, 2011 
 • Član Belgijskog Društva Nutricionista, 2009-10 
 • Dobitnik Stipendije Erasmus Mundus- Basileus projekta za Zapadni Balkan- 2009-2011 
 • Dobitik Stipendije Flamanske vlade za saradnju flamanskih univerziteta sa organizacijama UN, 2011


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?