Istorijat

Osnovna istraživanja u oblasti ishrane započeta su 1947. godine osnivanjem Instituta za izučavanje ishrane naroda Srpske akademije nauka.

U okviru istraživanja obuhvaćeno je izučavanje:
• Epidemiologije ishrane različitih populacija stanovništva u pojedinim krajevima naše zemlje
• Učestalosti, etiologije i kliničke slike pelagre u Kosovsko-metohijskoj oblasti
• Odnosa ishrane i zdravstvenog stanja dece u raznim krajevima kao i uticaj školske kuhinje na uhranjenost školske dece.

U 1953. godini saradnici Instituta (Dušan Borić, Aleksandar Đaja, Karlo Šnajder, Stanoje Stefanović i dr.) zajedno sa ekspertom za ishranu svetske zdravstvene organizacije W.Darby-em nastavili su izučavanje i suzbijanje pelagre dodavanjem hranljive mešavine kukuruznom brašnu.

Kliničko-eksperimentalna istraživanja:
– do 70 tih godina izučavan je uticaj različite vrste rada na energetsku potrošnju organizma čoveka (poljoprivredni radnici, radnici u građevinarstvu, industriji stakla itd.)
– 70tih godina, dolaskom prof. Milosava Ristića saradnici Odeljenja za izučavanje ishrane naroda posvećuju se ispitivanju:

• uticaja različite vrste rada na energetsku potrošnju organizma;
• uticaja ishrane na biohemijske poremećaje alkoholičara, a posebno na nastanak hronične insuficijencije jetre i stepen iskorišćavanja hranljivih materija procenom stepena pothranjenosti i poremećaja eritropoeze kod: 1. bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, 2. bolesnika sa ulkusnom bolešću 3. bolesnika sa dvotrećinskom resekcijom želuca.ispitivan je uticaj ishrane kao i stepen iskorišćavanja hranljivih materija procenom stepena pothranjenosti i poremećaja eritropoeze kod: 1. bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, 2. bolesnika sa ulkusnom bolešću 3. bolesnika sa dvotrećinskom resekcijom želuca;
• uticaja ishrane kao i stepen iskorišćavanja hranljivih materija procenom stepena pothranjenosti i poremećaja eritropoeze kod: 1. bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, 2. bolesnika sa ulkusnom bolešću 3. bolesnika sa dvotrećinskom resekcijom želuca.

Eksperimentalna istraživanja do 70tih godina:
• utvrđivanje uticaja nedovoljne ishrane na oksidacione procese i bazalni metabolizam eksperimentalnih životinja;
• ispitivanje uticaja različitih temperatura na energetsku potrošnju i uticaj klime na bazalni metabolizam. Veći deo ovih ispitivanja je posvećen izučavanju termoregulacije kod eksperimentalih životinja.

Od 70tih do 90tih godina, dolaskom većeg broja novih saradnika Gordane Petrović-Ristić, Vesne Koko, Vanje Ristić, Snežane Vrbaški, Vere Matić-Todorović, značajno se proširuju ova istraživanja novim pristupima u praćenju biohemijske, citološke, ultrastrukturne i histološke promene tkiva i organa u različitim eksperimentalnim uslovima: 1. proteinska malnutricija, 2.hronični alkoholizam.

U kasnim 90tim godinama dolaskom mladih saradnika: Danijele Ristić-Medić, Vesne Tepšić, Silvia de Luke, Marije Ranić , Gordane Petrović a pod rukovodstvom Snežane Vrbaški, naučnog savetnika, nastavljaju se istraživanja značaja ishrane kao protektivnog i aterogenog faktora upotrebom savremenih biohemijskih i farmakoloških metoda kao i uspostavljanjem odgovarajućih eksperimentalnih modela. Paralelno sa ovim istraživanjima obavljaju se i ispitivanja uticaja različitih dijetetskih preparata i režima na određene populacije zdravih i obolelih osoba.

Projekat iz programa osnovnih istraživanja MNTRS: 1744
ISHRANA KAO FAKTOR RIZIKA, PROFILAKTIČKI I TERAPIJSKI FAKTOR ZA ZDRAVLJE I MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI POPULACIJE
rukovodilac projekta: dr sci. Gordana Ristić
ciljevi istraživanja; sagledavanje etiopatogenetskog, terapijskog i profilaktičkog značaja ishrane u nastanku :
• hiperlipoproteinemija
• ateroskleroze
• poremećaja ishrane
• malignih oboljenja
sa posebnim akcentom na poremećaj metabolizma polinezasićenih masnih kiselina fosfolipida seruma i eritrocita.


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?