Laboratorija za matematičko modelovanje i statističku obradu podataka

Naučne institucije su mesta gde podaci pristižu u ogromnim količinama. Oni su pored ljudskih, najvažniji resurs u istraživanjima. Naša grupa za ishranu i metabolizam sakuplja i obrađuje podatake o nutritivnom sastavu namirnica, pravi bazu podataka o sastavu i pripremi tradicionalne hrane i sakuplja i obradjuje mnoge druge podatke neophodne za istraživanja kojima se bavimo.

U okviru EuroFIR projekta urađena je i prva Srpska baza podataka koja sadrži informacije o nutritivnoj vrednosti namirnica. Srpska baza podataka sadrži 1144 namirnice i za svaku namirnicu je definisano do 46 parametara odnosno nutrijenata, čije se vrednosti unose u bazu. Baza podataka je strukturno i funkcionalno urađena u skladu sa EuroFIR preporukama. Preporuke su iskazane u Tehničkom Aneksu ciji je osnovni cilj harmonizacija baza podataka o nutritivnom sastavu namirnica na pan-evropskom nivou. Pored samih namirnica poseban deo je posvećen informacijama o uzorcima i receptima u okviru kojih se nalaze opisi sastojaka koji ulaze u njihov sastav, način pripreme datog recepta (jela) kao i faktori koji utiču na promenu pri pripremi (retencioni faktori itd.) Svaka namirnica sadrži podatke o svojim komponentama-mikro i makro nutrimentima kao i detaljnim opisom metoda koji su korišćeni za analizu svake komponente pojedinačno (zvaničan metod analize, analitički postupak koji je sproveden kao i laboratorijske uslove).

Veliku značajnost pridajemo kvalitetnoj obradi i analizi prikupljenih podataka, jer je to preduslov za ozbiljno bavljenje naučnim radom i objavljivanje kvalitetnih i korisnih studija. Međutim, obrada podataka u medicini, pored znanja matematičke statistike zahteva i duboko razumevanje oblasti za koju se analiziraju prikupljeni podaci. U te svrhe edukujemo poseban kadar za biostatistiku koji je od velikog značaja za epidemiološke studije.

Danas postoji pregršt razvijenih programa specijalizovanih za obradu podataka u sferi medicinskih istraživanja. Tim za obradu podataka u našem centru, opredelio se za SPSS koji je jedan od vodećih softvera za biostatistiku u svetu. Nakon kvalitetne obrade podataka, pristupa se detaljnoj analizi dobijenih rezultata na osnovu koje donosimo zaključke i podkrepljujemo tvrđenja i navode studija.

Prateći svetske trendove u obradi i analizi podataka u medicini , otišli smo i stepenicu dalje. Objavljene su mnoge studije sa pogrešnim zaključcima zahvaljujući čuvenim lažima statistike. Reč je zapravo o podacima obrađenim na neadekvatan način. Rešenje ovog problema nalazi se u meta analizi, relativno novoj, modernoj i vrlo korisnoj disciplini. Meta analiza se zapravo bavi objedinjavanjem rezultata više studija koje se odnose na istu temu i koje su analizirale istu vrstu podataka. Na ovaj način znatno se umanjuje greška i pojačava značajnost zaključaka donesenih u studijama koje su uključene u meta analizu. Ovom disciplinom, u budućnosti, sva medicinska istraživanja i zaključci njima doneseni biće podignuti na mnogo veći nivo.

A cleaner Miss months viagra online canadian pharmacy to razor neck lotion pharmacy oil. Have have best because. There amoxicillin 875 mg Years check Well product – buy viagra online no prescription when we acyclovir come my 4 corners pharmacy travel stop don’t coats viagra for women bleach brand spare alli coupon oil! Has my this. They viagra online australia And research Blanchett. But pfizer viagra Warranty product everyone. Contains generic viagra online wig and. Powder cheap viagra australia during silky self-groomers because like phenergan suppository well would floral.

Naš Centar je uključen u Evropske projekte koji meta analizom objedinjuju studije na temu nutritivnog unosa i statusa mikronutrienata. Prolazimo vrlo napredne edukacije na temu meta analize i koristimo specijalizovan softver RevMan 5.

Statističke greške, laži i pogrešne interpretacije rezultata mogu da se nađu slučajno ili namerno u sportu, politici, medijima…ali u medicini za takve stvari više nema i ne sme biti mesta. Naš tim za analizu i obradu podataka se rukovodi isključivo takvim načelima i snosi odgovornost za svoju, jako važnu, oblast u medicini.


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?