ТР31029

Projekat TR31029: Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima

Rukovodilac: dr Ana Marija Mandić
NIO koordinator: Institut za prehrambene tehnologije (FINS), Novi Sad

Značajna saradnja ostvarena je sa Institutom za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada gde dve saradnice CENM , dr Tamara B. Popović, viši naučni saradnik i dr Aleksandra Č. Arsić, viši naučni saradnik, učestvuju aktivno na projektu TR 31029 “Funkcionalni proizvodi na bazi žita namenjeni osobama sa metaboličkim poremećajima” u okviru koga su objavljena dva rada čiji su one koautori. U okviru istog projekta sa kolegama sa kojima su saradjivale pomenuti istraživači CENM su vlasnici patenta čija je prijava naišla na odobravanje (patent 52819, “Hleb sa lanenim semenom i biljnom mešavinom za poboljšanje metabolizma i regulisanje telesne težine”, datum objave patenta 31.10.2013).

Od 2014-2018 godine rađena su istraživanja na nekoliko biljnih mešavina a u poslednjoj godini ispitivana je alga Spirulina. Кarakterizacija i detaljno ispitivanje samih mešavina bio je zadatak FINS dok je zadatak pomenutih istraživača u CENM, dr Popović i dr Arsić, bila je učešće u animlnoj studiji tako što su bile uključene u određivanje biohemijskih parametara krvi životinja pre i posle tretmana kao i određivanje profila masnih kisleina fosfolipida seruma i jetre kao i mozgova životinja.

FINS je takođe uključen u jedan Twinning Projekat Food Stars u okviru koga je održano nekoliko seminara na kojima su saradnice prisustvovale u svojstvu slušaoca i bile pozvane kao gosti.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?