Biljana Pokimica, naučni saradnik, diplomirani molekularni biolog

 

 

Кontakt: pokimica.biljana3@gmail.com

 

OBRAZOVANJE:

Nov. 2013- Student doktorskih studija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
2013. Master teza, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
2012. Osnovne akademske studije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija.

RADNO ISКUSTVO:

 2016- Laboratorija za ishranu i metabolizam, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu. 2018. izabrana u zvanje istraživač saradnik.

NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROJEКTI (2014-2019):

2014-2019. Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: unapređenje ishrane u Srbiji (III41030)
2014-2018. Interinduvidualne varijacije u odgovoru na dijetni unos bioaktivnih sastojaka biljaka i determinante koje su uključene (FA1403 POSITIVe- COST akcija) (2014-2018)
2014-2016. Povoljni efekti dijetarnih bioaktivnih peptida i polifenola na kardiovaskularno zdravlje ljudi (Bacchus) (FP7)

ODABRANE EDUКACIJE:

  • Studijski boravak u trajanju od mesec dana (od 3.6.2017. do 29.6.2017.) na obuci iz pisanja revijskog rada na temu uticaja bioaktivnih jedinjenja biljaka na ekspresiju gena čoveka, u centru CEBAS u gradu Mursija, u Španiji, u organizaciji COST POSITIVE.
  • Studijski boravak u trajanju od pet meseci (od 08.10.2014. do 08.12.2014. i od 12.01.2015. do 12.04.2015) na obuci iz laboratorijskih metoda (fluorescentna in situ hibridizacija, izolacija DNК, PCR, real time PCR) u laboratoriji Toma Advanced Biomedical Assays (Busto Arsizio, Italija).

PUBLIКACIJE:

  1. Pokimica, B., García-Conesa, M. T., Zec, M., Debeljak-Martačić, J., Ranković, S., Vidović, N., … & Glibetić, M. (2019). Chokeberry juice containing polyphenols does not affect cholesterol or blood pressure but modifies the composition of plasma phospholipids fatty acids in individuals at cardiovascular risk. Nutrients, 11(4), 850.
  2. Pokimica, B., & García-Conesa, M. T. (2018). Critical evaluation of gene expression changes in human tissues in response to supplementation with dietary bioactive compounds: moving towards better-quality studies. Nutrients, 10(7), 807.
  3. Zec, M., Martačić, J. D., Ranković, S., Pokimica, B., Tomić, M., Ignjatović, Đ., … & Popović, T. (2017). Effects of Aronia melanocarpa juice on plasma and liver phospholipid fatty acid composition in Wistar rats. Acta vet, 67(1), 107-120.
  4. Stojanović, A., Zeković, M., Rašić-Milutinović, Z., Ristić-Medić, D., Pokimica, B., Debeljak-Martačić, J., & Vučić, V. (2018). Ishrana bolesnika sa novodijagnostikovanim rakom pluća. Srp Arh Celok Lek, 146(1-2), 26-30.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?