Dr Sc Ivana Šarac, naučni saradnik

Ivana Sarac_mala

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetne vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma
Cara Dušana 6
11 000 Beograd
tel: +381-11-4061747
e-mail: ivanasarac@yahoo.com

Obrazovanje

1991 – 1998: Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1998–2004: Magistar medicinskih nauka (MPhil/MSc). Magistarske studije iz “Ishrane”, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Magistarska teza: “NUTRITIVNI FAKTORI RIZIKA KOD POREMEĆAJA MENSTRUALNOG CIKLUSA”.
2002-2006: Specijalista higijene. Medicinska specijalizacija iz “Higijene”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu. Završni specijalistički rad: “MASTI U KOLEKTIVNOJ ISHRANI PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DECE NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U PERIODU 2001-2006.”.
2006–2014: Doktor nauka (PhD). Doktorske studije iz “Ishrane, metabolizma i gojaznosti”, University of Surrey, Postgraduate medical school, Department of metabolism and diabetes, Guildford, Surrey, United Kingdom. Doktorska teza: “EFEKAT RIMONABANTA I POLA NA METABOLIZAM LIPIDA U GOJAZNOSTI”.

Radno iskustvo

1998 – 1999: Lekarski staž, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
1999: Državni ispit.
1999 – 2002: samostalni stručni saradnik, Galenika a.d. Beograd, Sektor za Marketing i Sektor za Medicinska istraživanja.
2002 – 2002: lekar na volonterskoj specijalizaciji iz Higijene, Institut za zaštitu zdravlja u Nišu, Sektor za Higijenu.
2010 – 2016: izabrani lekar opšte prakse, “ Zavod za zaštitu zdravlja radnika- Niš”.
2016-2017: Istraživač saradnik, Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu.
2017-do sada: Naučni saradnik, Centar izuzetnih vrednosti za proučavanje ishrane i metabolizma, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu.

Saradnik na projektima

2016: Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: ”Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: unapređenje ishrane u Srbiji “(No: III 41030).
2007: Medical Research Council/United Kingdom, University of Surrey/United Kingdom, Royal Surrey County Hospital/United Kingdom i European Foundation for the Study of Diabetes: “The Effect of Rimonabant on Energy Expenditure, Fat Metabolism and Body Composition” (klinička interventna studija registrovan kod ClinicalTrials.gov/NCT00584389)- u toku doktorskih studija.
2008: Medical Research Council/United Kingdom, University of Surrey/United Kingdom, Royal Surrey County Hospital/United Kingdom i European Foundation for the Study of Diabetes: “Gender differences in VLDL1 and VLDL2 triglyceride kinetics and fatty acid kinetics in obese postmenopausal women and obese men”- u toku doktorskih studija.

Kursevi i edukacije

2003: Postdiplomsko usavršavanje (kurs) iz “Higijenske i nutritivne bezbednosti i kvaliteta u proizvodnji, distribuciji i prometu hrane i pića”, Univezitet “La Sapienza” u Rimu, Italija, Medicinski fakultet, Katedra za Higijenu. Završna teza: “NUTRITIVNE PREPORUKE KOD METABOLIČKOG SINDROMA”.
2004: Postdiplomski naučno-istrazivački program u oblasti “Nutritivne epidemiologije”, Univerzitet u Atini, Medicinski Fakutet, Katedra za Higijenu, Nacionalna škola javnog zdravlja, Nacionalni centar za ishranu i saradnju sa WHO. Istrazivački projekti: International Agency for Research on Cancer – World Health Organization (IARC-WHO) and European Commission: “European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)”; European Commission and National and Kapodistrian University of Athens (NKUA): “The Data Food Networking (DAFNE) initiative: European food availability databank based on household budget surveys”; “ Tradicionalne mediteranske dijete”; “Ishrana i stanje ishranjenosti u Srbiji i Crnoj Gori”. Završni elaborat: “ISHRANA I STANJE ISHRANJENOSTI U SRBIJI I CRNOJ GORI: POREDENJE SA MEDITERANSKIM ZEMLJAMA”.

Istraživačka interesovanja

Ivana Šarac, MD, MSc, PhD, naučni saradnik, je doktor medicine, specijalista higijene, sa doktoratom iz oblasti ishrane i metabolizma. Od 2016. godine zaposlena je Centru izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma, Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beogradu. Dosadasnja istraživačka interesovanja pokrivale su sledeće oblasti:
• Ishrana i metabolizam,
• Razlike u metabolizmu izmedju polova,
• Uticaj gojaznosti na metabolizam,
• Patofiziologija i endokrinologija gojaznosti, metaboličkog sindroma i poremećaja u ishrani (anoreksija nervoza, bulimija nervoza, sindom prejedanja i sindrom noćnog jedenja),
• Značaj ishrane u poremećaju menstrualnog ciklusa,
• Metabolizam u postmenopauzi,
• Metabolizam masti i ugljenih hidrata,
• Proučavanja kinetike metabolizma masti (slobodnih masnih kiselina i triglicerida) uz korišćenje stabinih izotopa,
• Ispitivanje centralnih i perifernih metaboličkih efekata blokatora CB1 receptora (“rimonabanta”) kod gojaznih žena u menopauzi, sa posebnim osvrtom na produkciju i katabolizam VLDL1 i VLDL2 triglicerida, beta oksidaciju masnih kiselina, insulinsku rezistenciju, bazalni metabolizam i nivo adipokina
• Poredjenje perifernih metaboličkih efekata hipokalorijske dijete i blokatora CB1 receptora (“rimonabanta”) sa posebnim osvrtom na produkciju i katabolizam VLDL1 i VLDL2 triglicerida, beta oksidaciju masnih kiselina, insulinsku rezistenciju, bazalni metabolizam i nivo adipokina, kod gojaznih žena u menopauzi.
• Ishrana i hiperlipidemije (i preporuke u ishrani),
• Ishrana i dijabetes (i preporuke u ishrani),
• Ishrana i metabolički sindrom (i preporuke u ishrani),
• Ishrana i imuni odgovor,
• Uloga makro- i mikro- nutrijenta u ishrani: metabolički efekti i efekti na zdravlje (i preporuke u ishrani),
• Nutritivne preporuke u prevenciji masovnih hroničnih nezaraznih oboljenja,
• Preporuke u ishrani kod dece,
• Ishrana i javno zdravlje
• Ishrana i stanje ishranjenosti u Srbiji (nekad i sad),
• Kvalitet ishrane pojedinih kategorija stanovništva (kolektivna ishrana),
• Unapredjenje ishrane i stanja ishranjenosti na populacionom nivou– zdravstveno vaspitanje i promocija zdravih stilova života,
• Medote za procenu ishrane i stanja ishranjenosti (individualne i kolektivne),
• Dijetoterapija.

Najznačajnije publikacije

  • Sarac I, Backhouse K, Shojaee-Moradie F, Stolinski M, Robertson MD, Bell JD, Thomas EL, Hovorka R, Wright J, Umpleby AM. GENDER DIFFERENCES IN VLDL1 AND VLDL2 TRIGLYCERIDE KINETICS AND FATTY ACID KINETICS IN OBESE POSTMENOPAUSAL WOMEN AND OBESE MEN. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jul;97(7):2475-81. doi: 10.1210/jc.2011-3248.
  • Backhouse K, Sarac I, Shojaee-Moradie F, Stolinski M, Robertson MD, Frost GS, Bell JD, Thomas EL, Wright J, Russell-Jones D, Umpleby AM. FATTY ACID FLUX AND OXIDATION ARE INCREASED BY RIMONABANT IN OBESE WOMEN. Metabolism. 2012 Sep;61(9):1220-3. doi:10.1016/j.metabol.2012.02.012.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?