Marina Nikolić, diplomirani matematičar

statist

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
Univerzitet u Beogradu, Srbija
www.srbnutrition.info
Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija
E-mail: marina.nikolic12@yahoo.com
Telefon: 011 3031997
Fax : 011 2030169

Obrazovanje

 • Septembar 2012: Diplomirani matematičar, Master, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Naziv teme: Značaj statistike u medicinskom obrazovanju. Pitanje izbora i primene statističkih testova
 • Septembar 2009: Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo

Novembar, 2005 – Mart 2007: Referent za unos, obradu i analizu podataka u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Beograd. Rad na bazama podataka o osiguranicima i obučavanje mladjih saradnika za rad na popunjavanju baze i analizi podataka.
January, 2009 – September 2009:

 • Rad na kreiranju prve srpske elektronske baze o sastavu namirnica, unos analitičkih podataka o mikronutrijentima prisutnim u hrani u Srbiji
 • Statistička analiza unetih podataka, razvoj i testiranje aplikacija za konverziju dnevnog nutritivnog unosa iz hrane

Januar 2010 – danas:
Zaposlena kao stručni saradnik – Statističar na Institutu za medicinska istraživanja u laboratoriji za ishranu i metabolizam, Tadeuša Košćuška 1, 11000 Belgrade.

 • Statistička obrada svih podataka prikupljenih u laboratoriji za ishranu i metabolizam potrebna za evaluaciju rezultata pri pripremi publikacija
 • Analiza podataka rasta i razvoja dece u Severnoj Bačkoj i poređenje sa standardima Svetske Zdravstvene Organizacije.
 • Sistematsko pretrazivanje literature na temu unosa i statusa mikro i makro nutrijenata u Evropi
 • Unos i analiza podataka unosa i statusa određenih mikronutrijenata u Evropi u okviru FP6 Eurreca projekta
 • Rad na svim aktivnostima vezanim za FP7 Chance projekat, organizacija prikupljanja anketa, organizacija poslova, unosa i obrade podataka, pripremanje izvestaja i oblikovanje rezultata vezanih za navike u ishrani, fizičku aktivnost, barijere za pravilnu ishranu
 • Sproveđenje nekoliko intervjua focus grupa na temu navika u ishrani u okviru FP7 Chance projekta kao i evaluacija rezultata u vidu izveštaja
 • Anketiranje industrija i distributera hrane,unos i obrada podataka kao i evaluacija rezultata u vidu izveštaja za FP7 Chance projekat

Angažovanje na projektima

 • EURRECA (Micronutrient Recommendations Aligned European Network of Excellence)
 • BaSeFood (Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods)
 • CHANCE (Low cost technologies and traditional ingredients for the production of affordable, nutritionally correct foods improving health in population groups at risk of poverty)
 • Integracioni projekat Ministarstva nauke, obrazovanja i tehnološkog razvoja 2011-2014: Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: Unapređenje ishrane u Srbiji.
 • Bilateralni projekat sa Hrvatskom: Nutritivni status folata među rizičnim populacijama: mlade žene u reproduktivnom periodu i starije osobe 2011-2013
 • Angažovanje u istraživačkim aktivnostima I uspostavljanju kontakata između Centra izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane I metabolizma I drugih institucija: NCDN CEE (Mrže za razvoj kapaciteta u ishrani u centralnoj I istočnoj Evropi), akademske institucije u Srbiji I inostranstvu, mala I srednja preduzeća, mediji itd.

Publikovani abstrakti

 • Gurinović Mirjana, Glibetić Maria, Kadvan Agnes, Novaković Romana, Nikolić Marina, Šatalić Zvonimir; Diet quality in Serbia: differences between ‘’blue’’ and ‘’white’’ collar families, World Congress of Public Health, Porto – September 2010
 • Šatalić Zvonimir, Gurinović Mirjana, Glibetić Maria, Novaković, Romana, Nikolić Marina, Arne Oshaug , Nutrition education needs in Central and Eastern Europe, World Congress of Public Health, Porto – September 2010
 • Marija Đekić Ivanković, Katarina Šavikin, Marina Nikolić, Stefan Menković, Darko Petrović, Jovana Mihajlović, Boris Henčić, Mirjana Gurinović, Marija Glibetić, Dietary habits and lifestyle among university students in Serbia, European Nutrition Conference FENS, Madrid – October 2011
 • Marina Nikolić, Romana Novaković, Marija Glibetić, Mirjana Gurinović, Identification of population groups at-risk-of-poverty and malnutrition in Europe, European Nutrition Conference FENS, Madrid – October 2011
 • Romana Novaković, Adriënne Cavelaars, Marianne Renkema, Joy Ngo, Blanca Roman Viñas, Mana Golsorkhi, Marisol Wharton Medina, Anna Brzozowska, Anna Szczecinska, Iris Iglesia Altaba,Anouk Geelen, Diederik de Cock, Pieter van’t Veer, Lisette C.P.G.M. de Groot, Lluís Serra Majem, Marina Nikolić, Luis A. Moreno, Christophe Matthys, Maria Glibetić, Mirjana Gurinović; Systematic review: socioeconomic and cultural determinants of low micronutrient intake and status within Eurreca network, Conference FENS, Madrid – October 2011 (paper submitted).
 • Romana Novaković, Stefania Chillo, Sara Garduni Diaz, Marina Nikolić, Marija Glibetić, Mirjana Gurinović, Alessandra Bordoni, Santosh Khokhar; Harmonized information on existing knowledge of diet-related problems among the risk of poverty (ROP) populations; CEEFood Congress, Novi Sad, Serbia, May 2012.
 •  Mirjana Gurnović, Marija Djekić-Ivanković, Zvonimir Šatalić, Marina Nikolić, Irena Colić Barić, Irena Keser, Matea Ivković, Marija Glibetić; Comparation of two food composition database in estimating folate intake among young women; CEEFood Congress, Novi Sad, Serbia, May 2012.
 • Romana Novaković, Marina Nikolić, Mirjana Gurinović, Marija Glibetić; Identification of unhealthy dietary habits specific for population at risk of poverty; CEEFood Congress, Novi Sad, Serbia, May 2012.
 • Novakovic R, Cavelaars AEJM, Bekkering E G, Roman B, NGO J, Gurinovic M, Nikolić M, et al. Micronutrients intake and status in Central and Eastern Europe as compared to other European countries, results from the EURRECA network. (submitted)
 • Milesevic J, Gurinovic M, Nikolic M, Petrovic S, Rankovic S, Kadvan A, Glibetic M. Traditional food consumption and nutrition risk factors among different social groups in Serbia” Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia
 • Glibetic M, Gurinovic M, Kadvan A, Milesevic J, Nikolic M, Novakovic R. Nutritional research tools harmonized with EuroFIR recommendations used in food compositions information systems” Developments in Food Composition Information Systems Supporting ethnic and traditional food in Europe, March 5-6, 2013, Ljubljana, Slovenia

Publikacije

 • Romana Novaković, Adriënne Cavelaars, Marianne Renkema, Joy Ngo, Blanca Roman Viñas, Mana Golsorkhi, Marisol Wharton Medina, Anna Brzozowska, Anna Szczecinska, Iris Iglesia Altaba,Anouk Geelen, Diederik de Cock, Pieter van’t Veer, Lisette C.P.G.M. de Groot, Lluís Serra Majem, Marina Nikolić, Luis A. Moreno, Christophe Matthys, Maria Glibetić, Mirjana Gurinović; Systematic review: socioeconomic and cultural determinants of low micronutrient intake and status within Eurreca network, PHN
 • Novakovic R, Cavelaars AEJM, Bekkering E G, Roman B, NGO J, Gurinovic M, Nikolić M, et al. Micronutrients intake and status in Central and Eastern Europe as compared to other European countries, results from the EURRECA network, PHN

Edukacije

 • Maj 25-26, 2009: Program za planiranje ishrane: trening za učesnike EURRECA projekta, Institut za medicinska istraživanja, Beograd, Srbija
 • Novembar 11-13, 2009: Peti sastanak UNU/SCN mreže za razvoj kapaciteta u nutricionizmu u centralnoj i istočnoj Evropi (NCDNCEE)- Beograd, Srbija
 • Mart 9-12 2010: Internacionalna radionica za istraživanja i razvoj u oblasti poljoprivrede ,Budimpešta, Madjarska
 • April 2010: Trening Meta analize za učesnike Eurreca projekta, Univerzitet u Wageningenu, Holandija
 • Jun 2010 : Regionalna radionica za bazu podataka o sastavu namirnica, trening za predstavnike regionalne baze podataka o sastavu namirnica koristeći aplikaciju kreiranu prema standardima EuroFIR projekta, Beograd, Srbija
 • Januar 2011: Focus-Balcan trening , Pisanje i publikovanje naučnih radova, Unapredjivanje veština potrebnih za publikovanje rezultata istraživanja o potrošačima hrane, Belgrade, Serbia
 • Maj 2011: Internacionalno udruženje za kliničku biostatistiku nacionalne grupe za Srbiju , Statistika u biomedicine – razumeti, primeniti, koristiti
 • Decembar 2011: FP7 Tempus projekat “Master programme in applied statistics” MAS
 • Radionica na temu metodike u nastavi statistike, Univerzitet Novi Sad

Veštine

 • Microsoft Office
 • SPSS 17.0
 • STATA

Članstvo

 • Internacionalno udruženje za kliničku biostatistiku nacionalne grupe za Srbiju
 • Član etičkog komiteta Instituta za Medicinska Istraživanja

Strani jezici

 • Engleski

 


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?