Glavni istraživači

 • Dr Sc. Marija Glibetić, rukovodilac centra, naučni savetnik

  Obrazovanje Univerzitet u Beogradu, Srbija B. Sc. 1976-81 Molek.biol/fiziol Univerzitet u Beogradu, Srbija M. Sc. 1981-84 Molek.biol/imunol Univerzitet u Beogradu, Srbija i Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, New York, SAD Ph.D. 1984-89 Molekularna biologija Poslediplomsko obrazovanje IBIS “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija 1981-84 Graduate scientist Roswell Park Memorial Hospital, Buffalo, NY 1985-86 Visiting scientist Universitety of […]

 • Dr Sc. Mirjana Gurinović, naučni savetnik

  Prim. dr sc. med. Mirjana Gurinović, specijalista higijene Naučni savetnik, RPH Nutr. FAO Ekspert za oblast hrane i ishrane Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija www.srbnutrition.info Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija mirjana.gurinovic@gmail.com Telefon: 011 3031997 Fax : 011 2030169 Skype:mirjanaimrbg Naučni savetnik  Mirjana […]

 • Dr Sc. Vesna Vučić, naučni savetnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 fax: 011 2030169 e-mail: vesna.vucic.imr@gmail.com Obrazovanje Srednja škola: laboratorijski tehničar za fiziku, Ćuprija, 1990 Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Biohemija 1990-1995 Poslediplomske studije: smer Biohemija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1995-1998 […]

 • Dr Sc. Med Danijela Ristić-Medić, naućni savetnik

         Кontakt: dristicmedic@gmail.com danijelar@imi.bg.rs OBRAZOVANJE: • 2019. Uza specijalizacija-dijetoterapija, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane • 2014-2015 Sportska ishrana i suplementacija, Udruženje za medicinu sporta; • 2010. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 2005: Specijalizacija-Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 1997. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 1993. […]

 • Dr Sc. Marija Takić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za ishranu  i metabolizam  Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 30 31 997 e-mail: marijapо2001@gmail.com OBRAZOVANJE • 2016. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Кatedra za biohemiju, doktorska teza: „Semenke lana, susama i golice i njihovi ekstrakti, ferulinska kiselina i enterolignani: efekti na vezivanje za humani […]

 • Dr Sc. Marija Ranić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: marija.ranic@gmail.com office@srbnutrition.info Administrator sajtova: www.srbnutrition.info www.capnutra.org Obrazovanje 2015  Odbranila doktorsku disertaciju  pod nazivom “Antioksidativna aktivnost kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita”, na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra […]

 • Dr Sc. Snježana Petrović, viši naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Telefon +381-11-2030169; 3031997 Mobilni telefon +381 64 25 77 531 e-mail: snjezana570.imr12@gmail.com Obrazovanje 2011. Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2001. Magistar bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 1994. Molekularni biolog i fiziolog, Biološki […]

 • Dr Sc. Nevena Vidović ex Kardum, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 ,11 000 Beograd tel: 011 406 17 47 e-mail: nevenakardum@gmail.com Obrazovanje 2011- 2015. Doktorske akademske studije (modul Medicinska biohemija), Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Stečeno zvanje: Doktor medicinskih nauka – farmacija (01/06/2015); Naslov teze: „Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog […]

 • Dr Sci Manja Zec, viši naučni saradnik

  Centar Izuzetne Vrednosti za Istraživanje Ishrane i Metabolizma Institut za Medicinska Istraživanja, Univerzitet u Beogradu Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000 manja.zec@imi.bg.ac.rs manjazec@gmail.com Istraživačke oblasti Personalizovana Ishrana, Nutrigenetika, Masne kiseline, Polifenoli, Vitamin D Profesionalno iskustvo 2019-do danas: Viši naučni saradnik, Centar Izuzetne Vrednosti za Istraživanje Ishrane i Metabolizma, Institut za Medicinska Istraživanja, Univerzitet u Beogradu Apr-Maj 2020: Saradnik […]

 • Dr Sc. Slavica Ranković, naučni saradnik

  Kontakt adresa Dr Sc. Slavica Ranković, naučni saradnik Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: slavica.rankovic.imr@gmail.com Obrazovanje Doktor nauka – biološke nauke, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018. Modul: Animalna i humana fiziologija, tema doktorske disertacije: „Uticaj različitih vrsta hrane na parametre […]

 • Dr sc. Milica Zeković, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1,11 000 Beograd tel: 011 3031997 email: zekovicmilica@gmail.com Obrazovanje 2013-2018 – Doktor medicinskih nauka – farmacija Doktorska akademske studije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Modul: Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse; Tema doktorske disertacije: “Validacija upitnika za procenu dijetarnog unosa folata […]

 • Dr Sc. Milica Kojadinović, naučni saradnik

  Institut za Medicinska Istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istrazivanja hrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000Beograd, Srbija Telefon +381-11-2030169; 3031997 Mobilni telefon +381 69 12 52 010 e-mail:milica.kojadinovic.imr@gmail.com OBRAZOVANJE 2013-2019 Doktorske akademske studije: Modul – Integrisane nauke o ishrani, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; Stečeno zvanje: Doktor bioloških nauka; Naslov doktorske disertacije: “Uticaj polifenola […]

Next Posts
48??8?