Modul Integrisane nauke o ishrani

Učešće CENM u nastavi na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu BU

Cilj modula “Integrisane nauke o ishrani”  je unapređivanje postojećih znanja o apsorpciji, metabolizmu osnovnim mehanizmima i ciljnim mestima delovanja nutrijenata na ćelijskom i molekularnom nivou. Proširuju se postojeća znanja o metabolizmu i biološkim efektima lipida, i stiče se kvalitetniji uvid u biološke osnove i patogenezu metaboličkog sindroma. Takođe dolazi do unapređenja znanja o delovanju hormona na ishranu i metabolizam nutrijenata, kao i o ulozi i fiziološkim efektima komponenata hrane tokom procesa rasta, razvoja i starenja organizma. S tim u vezi razvija se svest o posebnom značaju upoznavanja sa metodama procene dijetarnog unosa nutrijenata i kvaliteta ishrane na individulanom i populacionom nivou i primene uspostavljenih baza podataka i kompjuterskih programa za procenu rizika neadekvatnog unosa nutrijenata i efekata na zdravlje, u funkciji unapređenja ishrane u Srbiji.

Formiranjem i realizacijom modula “Integrisane nauke o ishrani” u okviru doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, CENM daje potpuno nov i značajan doprinos unapređenju ishrane u Srbiji.

Predmete iz modula pohađaju studenti doktorskih studija na Biološkom fakultetu u Beogradu, od čega su dvoje inostrani studenti, državljani Libije, stipendisti libijske ambasade. Planira se povećanje broja upisanih studenata kao i uključivanje modula ili pojedinih predmeta u poslediplomske studije drugih srodnih visokoškolskih ustanova.

Modul “Integrisane nauke o ishrani” ukupno sadrži sedam nastavnih predmeta, u čijoj realizaciji je uključeno pet predavača iz CENM i dva predavača sa Biološkog fakulteta:

1. Naziv predmeta: Biološko delovanje nutrijenata na ćelijskom i molekularnom nivou
Predavač: Prof. Dr Marija Glibetić, naučni savetnik CENM, O predmetu

2. Naziv predmeta: Uvod u osnovna istraživanja ishrane
Predavač: Dr Mirjana Gurinović, naučni savetnik CENM, O predmetu

3. Naziv predmeta: Apsorbcija i metabolizam nutrijenata i analitičke metode u istraživanju komponenata hrane
Predavač: Dr Siniša Đurašević, vanredni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, O predmetu

4. Naziv predmeta: Hormonalna regulacija ishrane
Predavač: Dr Predrag Vujović, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, O predmetu

5. Naziv predmeta: Metabolizam masti, biološki efekat i osnove kliničke lipidologije
Predavač: Dr Vesna Vučić, naučni savetnik CENM, O predmetu

6. Naziv predmeta: Biološka osnova metaboličkog sindroma
Predavač: Dr Danijela Ristić-Medić, viši naučni saradnik CENM, O predmetu

7. Naziv predmeta: Istraživanja ishrane u rastu, razvoju i starenju organizma
Predavač: Dr Snježana Petrović, viši naučni saradnik CENM, O predmetu

 


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?