O nama

Do zdravlja putem obrazovanja i  istraživanja u oblasti ishrane!

Centar izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam, Instituta za medicinska istraživanja, je naučno, kadrovski i programski profilisan da se bavi fundamentalnim istraživanjima biološke osnove nastanka i razvoja bolesti ljudi i efekata sastojaka hrane i ishrane na mehanizme uključene u ovaj proces. Pored fundamentalnih, jednako važna su i translatorna istraživanja, kao spojnica između rezultata bazičnih istraživanja i njihove konačne primene u različitim oblastima medicine, industrije, javnog sektora i svakodnevne prakse. Institut ostvaruje jaku saradnju sa drugim obrazovnim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, medicinskim centrima, industrijom, vladom, udruženjima građana, uz aktivnosti koje omogućuju diseminaciju naučnih saznanja, novih proizvoda i tehnologije zasnovanim na dokazima. Takva vrsta sveobuhvatnih istraživanja obezbeđena je organizacionom šemom koja omogućava efikasno umrežavanje stalno angažovanih multidisciplinarnih istraživačkih timova u okviru samog Centra i njihove opreme, uz fluentno uključivanje kompetentnih istraživača sa univerziteta, klinika i drugih naučnih ustanova.

Iako predstavlja dinamičan sistem, u samom Centru se izdvajaju dve specijalizovane istraživačke celine – grupe:

food-pyramid


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?