Grupa za nutritivnu biohemiju i dijetologiju

Grupa za nutritivnu biohemiju i dijetologiju (NBD) je najmlađa grupa Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, zvanično formirana u septembru 2020. godine. Grupa je deo Centra izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam. Osnovni predmet naučno-istraživačkog rada Grupe za NBD je ispitivanje nutritivnog statusa, nutritivnih biomarkera i promena parametara lipidnog statusa, inflamacije i oksidativnog stresa u patološkim stanjima, kao i ispitivanje efekata primene određenih nutrijenata (masne kiseline i polifenoli) na navedene parametre. Masne kiseline imaju čitav niz biohemijskih uloga u organizmu i jedna od najvažnijih je njihovo pro- i anti-inflamatorno dejstvo. Odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina u ishrani u značajnoj meri može da utiče na zapaljenske procese u organizmu, na sistemsku inflamaciju niskog stepena koja je u osnovi mnogih hroničnih nezaraznih bolesti. Sa druge strane, polifenoli su najmoćniji prirodni antioksidansi, takođe značajni u prevenciji i terapiji najčešćih oboljenja današnjice.

U cilju sveobuhvatnog ispitivanja promena u metabolizmu lipida kod hronične sistemske inflamacije (uključujući gojaznost, reumatska, kardio-vaskularna i maligna oboljenja) Grupa za NBD proširuje istraživanja na oblast lipidomike. Za realizaciju ovih istraživanja uspostavljena je saradnja sa relevantnim laboratorijama u inostranstvu. U saradnji sa Кliničko-bolničkim centrima u Srbiji, Grupa za NBD sprovodi nutritivne interventne studije koja uključuju onkološke pacijente (sa hematološkim malignitetima, kancerom pluća i dojke) i bubrežne bolesnike. Modulacija načina ishrane u nutritivnoj terapiji gojaznosti, koja dostiže epidemijske razmere i u svetu i kod nas, je takođe jedan od osnovnih istraživačkih ciljeva. U okviru Grupe za NBD postoji i Savetovalište za ishranu.

Grupa za nutritivnu biohemiju i dijetologiju je razvila animalni model metaboličkog sindroma i hiperlipidemije, na kome se ispituje uticaj različitih fitohemikalija na insulinsku rezistenciju i poremećaj metabolizma lipida. Akcenat je na matičnim sokovima tipičnim za naše područje, bogatim polifenolima, što otvara mogućnosti i za buduću saradnju sa privredom.

Istraživači Grupe za nutritivnu biohemiju i dijetologiju


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?