TRADICIONALNA HRANA

Tradicionalna hrana i nutritivni faktori rizika

Tradicionalna hrana predstavlja značajan deo ishrane srpske populacije. Više 30% dnevnog unosa svih nutrimenata potiče iz tradicionalno pripremljenih jela. Imajući u vidu da ona umnogome doprinose unosu ukupnih masti, čak do 49% (u grupama nižeg ekonomstog statusa), evidentno je da se mogu povezati sa nutritivnim faktorima rizika za razvoj kardiovaskularnih oboljenja koja predstavljaju najčešće uzroke morbiditeta i mortaliteta u Srbiji.

CENM razvija bazu podataka o tradicionalnim jelima (sa njihovim recepturama i nutrimentima) koristeći Srpsku bazu podataka o namirnicama i DIETASSESS- program za nutritivna izračunavanja koji će pomoći da se ustanovi da li i kako je tradicionalna hrana povezana sa razvojem nutritivnih faktrora rizika za KVB, uzimajući u obzir i mnogobrojne faktore kao što su način pripreme i vrste masnoće korišćene u pripremi hrane, mesto i vreme konzumiranja, učestalost, dostupnost, itd.

 

HRANA SA DUŠOM- SRBIJA


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?