ISTRAŽIVAČI

 • Dr Sc. Marija Glibetić, rukovodilac centra, naučni savetnik

  Obrazovanje Univerzitet u Beogradu, Srbija B. Sc. 1976-81 Molek.biol/fiziol Univerzitet u Beogradu, Srbija M. Sc. 1981-84 Molek.biol/imunol Univerzitet u Beogradu, Srbija i Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, New York, SAD Ph.D. 1984-89 Molekularna biologija Poslediplomsko obrazovanje IBIS “Siniša Stanković”, Beograd, Srbija 1981-84 Graduate scientist Roswell Park Memorial Hospital, Buffalo, NY 1985-86 Visiting scientist Universitety of […]

 • Dr Sc. Mirjana Gurinović, naučni savetnik

  Prim. dr sc. med. Mirjana Gurinović, specijalista higijene Naučni savetnik, RPH Nutr. FAO Ekspert za oblast hrane i ishrane Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija www.srbnutrition.info Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija mirjana.gurinovic@gmail.com Telefon: 011 3031997 Fax : 011 2030169 Skype:mirjanaimrbg Naučni savetnik  Mirjana […]

 • Dr Sc. Vesna Vučić, naučni savetnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 fax: 011 2030169 e-mail: vesna.vucic.imr@gmail.com Obrazovanje Srednja škola: laboratorijski tehničar za fiziku, Ćuprija, 1990 Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Biohemija 1990-1995 Poslediplomske studije: smer Biohemija, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1995-1998 […]

 • Dr Sc. Med Danijela Ristić-Medić, naućni savetnik

         Кontakt: dristicmedic@gmail.com danijelar@imi.bg.rs OBRAZOVANJE: • 2019. Uza specijalizacija-dijetoterapija, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane • 2014-2015 Sportska ishrana i suplementacija, Udruženje za medicinu sporta; • 2010. Doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 2005: Specijalizacija-Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 1997. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu; • 1993. […]

 • Dr Sc. Med Gordana Petrović Oggiano, viši naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćućka 1, 11000 Beograd, Srbija Telefon: + 381 30 31 997 Fax: +381 11 2030169 e-mail : g5petrovic@gmail.com OBRAZOVANJE I PROFESIONALNA KARIJERA 1992: Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini 1992 – 1993: Lekarski staž, Klinički Centar Priština 1993: Državni […]

 • Dr Sc. Aleksandra Konić Ristić, istraživač saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: sandrakonic@gmail.com Obrazovanje srednja škola »Leskovačka gimnazija«, Leskovac, 1994 Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2002 Magistarske studije: smer- Bromatologija; oblast: nauka o hrani i ishrani, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, tema: Antiproliferativno delovanje dijetarnih […]

 • Dr Sc. Tamara Popović, viši naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam Tadeuša Košćućka 1 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 30 31 997 e-mail: poptam@imi.bg.ac.rs; poptam@gmail.com Datum i mesto rodjenja: 1972/03/19, Beograd, Srbija ISTRAŽIVAČKA INTERESOVANJA TAMARA B. POPOVIĆ, PhD, doktor biohemijskih nauka, naučni saradnik, specijalista biohemije. Početna bazična istraživanja vezana su za polje kardiovaskularne fiziologije, […]

 • Dr Sc. Aleksandra Arsić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Telefon: +381-11-3031997 E-mail: aarsic2003@yahoo.com OBRAZOVANJE 2012. Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2009. Magistarar biohemijskih nauka, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2000. Diplomirani biohemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd RADNO ISKUSTVO Istraživač-saradnik, 2000-danas […]

 • Dr Sc. Marija Takić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za ishranu  i metabolizam  Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 30 31 997 e-mail: marijapо2001@gmail.com OBRAZOVANJE • 2016. Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Кatedra za biohemiju, doktorska teza: „Semenke lana, susama i golice i njihovi ekstrakti, ferulinska kiselina i enterolignani: efekti na vezivanje za humani […]

 • Marina Nikolić, diplomirani matematičar

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Univerzitet u Beogradu, Srbija www.srbnutrition.info Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000, Srbija E-mail: marina.nikolic12@yahoo.com Telefon: 011 3031997 Fax : 011 2030169 Obrazovanje Septembar 2012: Diplomirani matematičar, Master, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu Naziv teme: Značaj statistike u medicinskom obrazovanju. Pitanje izbora i primene […]

 • Dr Sc. Marija Ranić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: marija.ranic@gmail.com office@srbnutrition.info Administrator sajtova: www.srbnutrition.info www.capnutra.org Obrazovanje 2015  Odbranila doktorsku disertaciju  pod nazivom “Antioksidativna aktivnost kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita”, na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra […]

 • Dr Sc. Jasmina Debeljak Martačić, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam Tadeuša Košćuška 1 11 000 Beograd, Srbija tel: 011 3031 997 mob: 063 750 9952 e-mail: minaizdravko@yahoo.com OBRAZOVANJE • Doktor bioloških nauka, smer: molekularna biologija (2013), Biološki fakultet, Beograd • Diplomirani biolog (2004), Biološki fakultet Beograd PROFESIONALNO ISKUSTVO Radno mesto Istraživač saradnik, Institut za […]

 • Dr Sc. Snježana Petrović, viši naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Telefon +381-11-2030169; 3031997 Mobilni telefon +381 64 25 77 531 e-mail: snjezana570.imr12@gmail.com Obrazovanje 2011. Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2001. Magistar bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 1994. Molekularni biolog i fiziolog, Biološki […]

 • Dr Sc. Nevena Vidović ex Kardum, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 ,11 000 Beograd tel: 011 406 17 47 e-mail: nevenakardum@gmail.com Obrazovanje 2011- 2015. Doktorske akademske studije (modul Medicinska biohemija), Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Stečeno zvanje: Doktor medicinskih nauka – farmacija (01/06/2015); Naslov teze: „Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog […]

 • Dr Sci Manja Zec, viši naučni saradnik

  Centar Izuzetne Vrednosti za Istraživanje Ishrane i Metabolizma Institut za Medicinska Istraživanja, Univerzitet u Beogradu Tadeuša Košćuška 1, Beograd 11000 manja.zec@imi.bg.ac.rs manjazec@gmail.com Istraživačke oblasti Personalizovana Ishrana, Nutrigenetika, Masne kiseline, Polifenoli, Vitamin D Profesionalno iskustvo 2019-do danas: Viši naučni saradnik, Centar Izuzetne Vrednosti za Istraživanje Ishrane i Metabolizma, Institut za Medicinska Istraživanja, Univerzitet u Beogradu Apr-Maj 2020: Saradnik […]

 • Dr Sc. Slavica Ranković, naučni saradnik

  Kontakt adresa Dr Sc. Slavica Ranković, naučni saradnik Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za ishranu i metabolizam Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: slavica.rankovic.imr@gmail.com Obrazovanje Doktor nauka – biološke nauke, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018. Modul: Animalna i humana fiziologija, tema doktorske disertacije: „Uticaj različitih vrsta hrane na parametre […]

 • Dr Sc. Vuk Stevanović, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma Cara Dušana 6 11 000 Beograd tel: +381-11-4061747 mob: +381-64-2474135 e-mail: vuk.stevanovic@imi.bg.ac.rs Obrazovanje Srednja škola: Medicinska škola „Beograd“, fizioterapeutski tehničar, Beograd, 2000-2004 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, odsek sport/smer košarka 2004-2008 Tema master rada: „Fiziološki aspekti košarkaške igre“, […]

 • Dr sc. Milica Zeković, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1,11 000 Beograd tel: 011 3031997 email: zekovicmilica@gmail.com Obrazovanje 2013-2018 – Doktor medicinskih nauka – farmacija Doktorska akademske studije, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Modul: Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse; Tema doktorske disertacije: “Validacija upitnika za procenu dijetarnog unosa folata […]

 • Dr Sc. Milica Kojadinović, naučni saradnik

  Institut za Medicinska Istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istrazivanja hrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000Beograd, Srbija Telefon +381-11-2030169; 3031997 Mobilni telefon +381 69 12 52 010 e-mail:milica.kojadinovic.imr@gmail.com OBRAZOVANJE 2013-2019 Doktorske akademske studije: Modul – Integrisane nauke o ishrani, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; Stečeno zvanje: Doktor bioloških nauka; Naslov doktorske disertacije: “Uticaj polifenola […]

 • Dr Sc. Jelena Milešević, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Tel: +381-11-328 15 64 Mob: +381/ 60 309 3 209 e-mail: jelena.milesevic@gmail.com Obrazovanje April 2019: Doktorske studije, Prehrambeno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.  Naziv teme: „Razvoj prediktivnog modela za obogaćivanje prehrambenih proizvoda vitaminom D […]

 • Dr Sc Ivana Šarac, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma Cara Dušana 6 11 000 Beograd tel: +381-11-4061747 e-mail: ivanasarac@yahoo.com Obrazovanje 1991 – 1998: Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 1998–2004: Magistar medicinskih nauka (MPhil/MSc). Magistarske studije iz “Ishrane”, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. […]

 • Dr Sc. Irena Krga, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 ,11 000 Beograd tel: 011 406 17 47 e-mail: irenakrga@yahoo.com   Obrazovanje 2014-2018. Doktorske akademske studije (modul Integrisane nauke o ishrani), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2014.-2018. Doktorske akademske studije (modul Ljudska ishrana), Medicinski fakultet, Univerzitet u Klermon Overnja, […]

 • Biljana Pokimica, naučni saradnik, diplomirani molekularni biolog

      Кontakt: pokimica.biljana3@gmail.com   OBRAZOVANJE: Nov. 2013- Student doktorskih studija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2013. Master teza, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2012. Osnovne akademske studije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. RADNO ISКUSTVO:  2016- Laboratorija za ishranu i metabolizam, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu. 2018. izabrana […]

 • Dr Sc. Marija Knez, istraživač saradnik

  Кontakt: Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Кošćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: marijaknez186@gmail.com Obrazovanje 2014 – 2018  Doktorske studije Katedra biologije, Flinders univerzitet, Južna Australija & CENM, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu Tema doktorskog rada: LA:DGLA odnos, nov biomarker statusa cinka […]

 • Marta Despotović, istraživač pripravnik

  Kontakt: Institut za Medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1, 11 000 Beograd Telefon: 011 3031997 e-mail: martadespotovic@yahoo.com Obrazovanje 2018 – Doktorske studije  Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, smer Imunobiologija 2017 – 2018 Master studije (Master Zaštitne životne sredine) Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, smer Zaštita životne sredine […]

 • Marija Paunović, Msc, istraživač pripravnik

  Кontakt: Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetnih vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Кošćuškog 1 11 000 Beograd Telefon: +381 11 3031997 E-mail: paunovic.marija90@gmail.com OBRAZOVANJE • 2017- Biološki fakultet, doktorske studije, Univerzitet u Beogradu  Smer: Integrisane nauke o ishrani • 2014-2015. Poljoprivredni fakultet, master studije, Univerzitet u Beogradu  Smer: Prehrambena tehnologija […]

48??8?