EuroFIR AISBL

eurofir_logo

EuroFIR AISBL

Kao medunarodna neprofitna organizacija, EuroFIR AISBL je vaš izvor najboljih mogucih informacija o hrani, ukljucujuci sve evropske baze podataka o namirnicama.

  • Mi nudimo jedinstveni izbor standardizovanih informacija o hrani za pojedince i organizacije, kao što su dijeteticari, istraživaci, studenti, industrija, softver programeri, tela javnog sektora za finansiranje, regulatorske i akademske institucije.
  • Svi clanovi istovremeno imaju pristup velikim kompletima klasicnih i specijalizovanih baza podataka namirnica kao i komplementarnim alatkama/infomacijama o hrani (detaljnije…)
  • Postanite clanovi i budite deo medunarodne mreže eksperata i partnera

Zašto postati clan EuroFIR AISBL?

EuroFIR AISBL nudi jedinstveni izvor informacija o hrani za akademske ustanove, industriju, tela javnog sektora za finasiranje i regulatorske institucije kao i
istraživacima, dijeteticarima i studentima, koji su svi dobrodošli da se ukljuce u asocijaciju kao clanovi.

Asocijacija svojim clanovima obezbeduje:

  • Pristup harmonizovanim i dokumentovanim informacijama o hrani (energija i nutritivne vrednosti)
  • Upotrebu inovativnih softverskih alatki i baza podataka (npr. kriticki ocenjenje podatke o sadržaju i biološkim efektima bioaktivnih sastojaka u hrani biljnog porekla)
  • Module e-ucenja i specijalizovane kurseve za usavršavanje
  • Važne reference i standardizovanje recnike za obradivanje informacija o hrani
  • Najbolju praksu i inovativnu podršku
  • Profesionalni razvoj
  • Umrežavanje/prezentaciju i mogucnost ucešca u kompetitivnim istraživanjima i razvojnim projektima u oblasti hrane i zdravlja

Misija

Cilj Ascojacije su razvoj, upravljanje, publikovanje i eksploatacija podataka o sastavu hrane, kao i promocija medunarodne saradnje i harmonizacija kroz unapreden kvaliteta podataka, mogucnost pretraživanja baza podataka i standarde.

EuroFir AISBL novosti…

EuroFIR NEXUS

EuroFIR Food Platforma: Nastavak integracije, usavršavanje i ekspolatacija za njenu dugorocnu samoodrživost

EuroFIR Nexus je koordinisan od strane IFR (Institute for Food Research, UK) i ima za cilj da nastavi aktivnosti predhodno EU finansirane EuroFIR Mreže Izuzetnosti (2005-2010) i nadalje usavrši EuroFIR Food Platformu (EFP), podupre i unapredi pristupe istraživanja ishrane i zdravlja u Evropi.Njegovi rezultati su u saglasnosti sa ETP ‘ Hrana za Život’ i Temom 2 (FP7) o istraživanju hrane i ishrane doprinoseci struktuiranju ERA-e.

Nexus je fokusiran na proširivanje upotrebe proverenih podataka i povezanih alatki za sprovodenje studija hrane i zdravlja u Evropi i implementaciju standarda i najboljih praksi. Ove aktivnosti se sprovode kroz EuroFIR AISBL- Medunarodnu neprofitnu asocijaciju, i spadaju u šest osnovnih oblasti od interesa: (1) Standardi kvaliteta i sertifikacija, (2) Integracije sistema i operativna podrška, (3) Integracija i razvoj poslovanja, (4) Obucavanje, (5) Diseminacija i (6) Upravljanje.Nexus ima 17 partnera i 19 saradnika povezanih sa EuroFIR AISBL. Visok nivo institucionalnog zalaganja je još više osnažen novom Generalnom Skupštinom, koja predstavlja sve korisnike, i Spoljnim Savetodavnim Odborom, koga cine korisnici i drugi zainteresovani partneri. Najzad, Nexus obezbeduje integrisan pristup aktivnostima EuroFIR AISBL i ukljucivanje zainteresovanih partnera, zaštitu proizvoda i usluga radi buduce ekspolatacije.

viagra generic

Leave a Reply

Your email address will not be published.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?