Glavni istraživači

 • Dr Sc. Jelena Milešević, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 11000 Beograd, Srbija Tel: +381-11-328 15 64 Mob: +381/ 60 309 3 209 e-mail: jelena.milesevic@gmail.com Obrazovanje April 2019: Doktorske studije, Prehrambeno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.  Naziv teme: „Razvoj prediktivnog modela za obogaćivanje prehrambenih proizvoda vitaminom D […]

 • Dr Sc Ivana Šarac, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti za istraživanja u oblasti ishrane i metabolizma Cara Dušana 6 11 000 Beograd tel: +381-11-4061747 e-mail: ivanasarac@yahoo.com Obrazovanje 1991 – 1998: Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. 1998–2004: Magistar medicinskih nauka (MPhil/MSc). Magistarske studije iz “Ishrane”, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. […]

 • Dr Sc. Irena Krga, naučni saradnik

  Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Košćuška 1 ,11 000 Beograd tel: 011 406 17 47 e-mail: irenakrga@yahoo.com   Obrazovanje 2014-2018. Doktorske akademske studije (modul Integrisane nauke o ishrani), Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2014.-2018. Doktorske akademske studije (modul Ljudska ishrana), Medicinski fakultet, Univerzitet u Klermon Overnja, […]

 • Dr Sc. Marija Knez, istraživač saradnik

  Кontakt: Institut za medicinska istraživanja Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma Tadeuša Кošćuška 1 11 000 Beograd tel: 011 3031997 e-mail: marijaknez186@gmail.com Obrazovanje 2014 – 2018  Doktorske studije Katedra biologije, Flinders univerzitet, Južna Australija & CENM, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu Tema doktorskog rada: LA:DGLA odnos, nov biomarker statusa cinka […]

Previous Posts
48??8?