LABORATORIJE

Struktura i organizacija rada u okviru Centra izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma

Organizaciona šema rada Centra počiva na mobilnosti i umreženosti istraživačkog kadra zaposlenog u njemu i van njega. Istraživačkim radom na nacionalnim projektima, projektima Evropske Unije i u dopunskoj zdravstvenoj delatnosti ostvarila se čvrsta funkcionalna povezanost istraživača različitih naučnih disciplina, što je bitan preduslov za uspešan rad i razvoj.
Aktivnosti u okviru Centra izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma su organizovani kroz specijalizovane i posebne radne jedinice–eksperimentalne laboratorije koje se dopunjuju u svom radu na nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima.

CENM_shema

Struktura Centra izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?