ТР31035

Projekat TR31035: Primena biotehnoloških metoda u održivom iskorišćenju nus-proizvoda agroindustrije

Rukovodilac: dr Suzana Dimitrijević-Branković
NIO koordinator: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu

U saradnji CENM sa Кatedrom za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, TMF-a, u okviru projekta iz oblasti tehnološkog razvoja TR31035 rađena su istraživanja koja se odnose na procese ekstrakcije biološki aktivnih supstanci iz otpadne kafe što uključuje proces optimizacije ekstrakcije biološki aktivnih komponenti otpadne kafe, primenom mikrotalasnog zračenja. Cilj ovih istraživanja bio je da se sagleda mogućnost potpunog i višestrukog iskorišćenja otpadnog materijala. Time bi se doprinelo povećanju njegove vrednosti i smanjenju zahteva, tehničkih i ekonomskih, za njegovo zbrinjavanje. Za rad na projektu TR31035 angažovana je dr Marija Ranić, naučni saradnik, sa 6 istraživač meseci. Кao najznačajniji rezultat ove saradnje, odbranjena je doktorska disertacija pod nazivom “Antioksidativna aktivnost kafe i otpadne kafe i njihov uticaj na aktivaciju trombocita”, i objavljeni radovi pod nazivom „Optimization of microwave-assisted extraction of natural antioxidants from spent espresso coffee grounds by response surface methodology“ u „Journal of Cleaner Production“, kao i „Nutrient profile of black coffee consumed in Serbia: Filling a gap in the food composition database“ u Journal of Food Composition and Analysis.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?