Dr Mirjana Gurinović – promocija

Dr Mirjana Gurinović, naučni savetnik, postala je član Ekspertne grupe na visokom nivou Evropske komisije (High Level Expert Group -HLEG), čiji je mandat da proceni potrebe, mogućnosti, uticaje i mogući pristup za Međunarodnu platformu za nauku o prehrambenim sistemima (International Platform for Food Systems Science – IPFSS). Pročitajte više…


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?