Nagrade za 2014. godinu

dodela nagrada_2014_resize

1. Nagrada za naučnoistraživački rad „ Dr Jovan Vučo“ Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beoradu za 2014. godinu:
Danijelia Ristić-Medić, Romana Novaković, Marija Glibetić, Mirjana Gurinović. EURRECA-Estimating iodine requirements for deriving dietary reference values. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013;53(10):1051-63. IF 5.548
2. Nagrada za naučno-istraživački rad mladog istraživača “Dr Vera i Dušan Kentera” Instituta za medicinska istraživanja, Univerziteta u Beoradu, za 2014. godinu:
Kardum N, Konić Ristić A, Savikin K, Spasić S, Stefanović A, Ivanišević J, Miljković M. Effects of Polyphenol-Rich Chokeberry Juice on Antioxidant/Pro-Oxidant Status in Healthy Subjects. J Med Food. 2014;17(8):869-874. IF 1,699


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?