Milica Zeković, PhD student, istraživač pripravnik

MilicaZ 80x120

Institut za medicinska istraživanja
Centar izuzetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
Tadeuša Košćuška 1,11 000 Beograd
tel: 011 3031997
email: zekovicmilica@gmail.com

Obrazovanje

2013/2014 – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu,Upisane doktorske akademske studije; Modul: Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse
2013/2014 – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Specijalističke akademske studije; Modul: Farmaceutski menadžment i marketing, prosečna ocena: 10; specijalistički rad odbranjen 10.07.2014. god. sa ocenom 10
2008-2013 – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Integrisane akademske studije, smer: magistar farmacije, prosečna ocena: 9.76; završni rad odbranjen 27.6.2013.god. sa ocenom 10
2004-2008 – Treća beogradska gimnazija, smer: prirodno-matematički
2002-2006 – Srednja muzička škola „Josip Slavenski“, smer: vokalno-instrumentalni

Nagrade i stipendije

2013/2014 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente u Republici Srbiji za školsku 2013/2014. godinu; grupa: stipendije za biološko-medicinske nauke
2012 – Dositeja, Fond za mlade talente Repubike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta – Stipendija za najbolje studente završnih godina osnovnih akademskih studija ili diplomskih studija- master ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2012/13. godinu
2011,2012 – Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Godišnja nagrada najboljim studentima integrisanih akademskih studija za 2010/11 i 2011/12.godinu
2009-2012 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Studentska stipendija
2008 – Treća beogradska gimnazija, Diploma „Vuk Karadžić“

Radno iskustvo

2015- danas – Istraživač pripravnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, Centar izizetne vrednosti u oblasti istraživanja ishrane i metabolizma
2014-2015 – Istraživač pripravnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu, Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju
2013-2014 – Pripravnički staž, Zdravstvena ustanova apoteka „Farmanea“, Glavna referentna laboratorija za sve lekove i pomagala „Krug“

Projekti

2015- danas- „Biološki mehanizmi, nutritivni unos i status polinezasićenih masnih kiselina i folata: Unapređenje ishrane u Srbiji”, Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije; Evidencioni broj projekta: III 41030
2014-2015 – „Izučavanje mehanizma imunskog odgovora na infekciju ili produkte parazita i njihov uticaj na modulaciju i/ili prevenciju drugih bolesti“, Ministarstvo Prosvete, Nauke i Tehnološkog razvoja Republike Srbije; Evidencioni broj projekta: 173047

Kongresi/Seminari/Radionice

2014 – VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Tema Kongresa: Farmacija u službi zdravlja-nauka i praksa, Organizator: Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS),16-19.oktobar 2014. Beograd
2014 – Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ -2014, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet-JUSK, Evropska organizacija za kvalitet-EoQ, Brisel, Belgija, 28. Godišnja Konferencija Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju „Quality in pharmacy – yesterday, today, forever”;
2014 – Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata,Fond za mlade talente Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta „Planiranje i upravljanje projektima“
2013 – 6.Farmakoterapijski pristup – Farmakoterapija poremećaja koagulacije (tromboza i hemoragija), Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine (IFMSA- Serbia) i Beogradska Asocijacija Studenata Farmacije (BPSA)

Saopštenja i prezentacije

  • Zeković M, Krajnović D, Marinković V, Tasić Lj. Analiza determinanti adherence i stavova farmaceuta u vezi sa dostizanjem visokog stepena adherence u apotekama. VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, 16-19.oktobar 2014. Beograd
  • Milošević Georgiev A, Manojlović J, Bošković G, Marinković V, Stojković T, Zeković M, Arsić J. Stavovi i znanja studenata farmacije o infekciji hepatitisom B. VI Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, 16-19.oktobar 2014. Beograd
  • Zeković M, Marinković V, Tasić Lj. ISO Standards In Health-Platform for Quality, Reliability and Safety, International Journal of Advanced Quality, Vol.42, No.3, 2014.
  • Biberovic J, Grujić M, Zeković M. Udruženost dislipidemije i koronarne bolesti srca u postmenopauzalnih žena. 53. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem, 26-30.april 2012. Kopaonik

Strani jezici

  • Engleski jezik – C2, CAE-grade A, University of Cambridge ESOL Examination, 2008
  • Španski jezik – DELE Intermedio, Diplomas de Español como Lengua Extranjera, 2008


Hrana sa dušom – Srbija

Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?