COST akcija 17117

COST akcija 17117 “Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research”

Projektni period: četiri godine od 2018-2022 godine

Rukovodilac akcije u Srbiji: Dr. Vesna Vučić, naučni savetnik
Rukovodilac celokupne COST akcije: Hans Lund, PhD , Western Norway University of Applied Sciences, Univerzitet u Bergenu, Norveška

Lista učesnika u projektu iz Srbije:
Dr Vesna Vučić, Naučni savetnik- MC
Dr Danijela Ristić-Medić, viši naučni saradnik- MC substitute
Dr Snježana Petrović, viši naučni saradnik
Projekat je odobren u okviru COST inicijative (eng. COST-European Cooperation in Science and Technology) kao jednog od okvirnog programa finansiranih od strane Evropske komisije, koja predstavlja podršku saradnji istraživača i naučnika širom Evrope. Finansiranje se odnosi na organizaciju skupova naučnika koji se bave određenom oblasti od interesa, s ciljem razmene ideja i formiranja naučno-tehnoloških strategija.

GLAVNI CILJ:
Cilj ove COST akcije je da uspostavi i razvije međunarodnu mrežu u Evropi, koja ima za cilj podizanje svesti o potrebi korišćenja sistematskih preglednih radova (SPR) u oblasti kliničkih istraživanja prilikom planiranja novih kliničkih studija, kako bi se izbeglo sprovođenje nepotrebnih studija, što nije etički, ograničava raspoloživa sredstva za važna i relevantna istraživanja, i smanjuje poverenje javnosti u istraživanje. U vezi sa tim, potrebno je da se Etički komiteti, agencije za finansiranje kliničkih studija i naučni časopisi edukuju o značaju SPR, kako bi se ubuduće tražili rezultati SPR pre odobrenja novih kliničkih studija. Učešće naših istraživača je planirano za pretraživanje literature i izvođenje meta analize, kao ključnog segmenta SPR, kao i obuka ostalih saradnika u Institutu za pripremu i tumačenje SPR, kako bi spremni dočekali predstojeće promene u oblasti kliničkih istraživanja.
Naučni program akcije je podeljen na 4 tematske celine koje su zatim organizovane kao radne grupe:
• The Dissemination and Exploitation (WG1)
• Development and teaching of methods to be evidence-based doing clinical research (WG2)
• Improve Efficiency in Producing and Updating Systematic Reviews (WG3)
• The Meta-Research Group (WG4)

U okviru prve radne grupe (WG1) aktivnosti će biti usmerene na širenje i upotrebu pristupa istraživanja zasnovanih na dokazima (Evidence-Based Research -EBR), tako da WG1 uključuje istraživače koji se bave kliničkim istraživanjima i pacijenate, kao i nosioce podrške kliničkih istraživanja (agencije, farmaceutske kuće itd). Učinak i rezultati WG1 biće postignuti kroz forume, upotrebu naučnih i javnih medija, društvenih medija, Delfi studija za svaku zainteresovanu grupu (tj. 3 Delfi studije) i publikacije koje opisuju implikacije pristupa EBR-a za svakog učesnika. Svaka Delfi studija uključuje između 12 i 18 učesnika, između ostalih to su uvek 2 predstavnika kliničkih istraživača i dva predstavnika pacijenta u svakoj grupi. Grupa iz Instituta za medicinska istraživanja – IMI, poseduje iskustvo u kliničkim studijama pa može doprineti radu ove radne grupe.
Cilj WG2 je da se identifikuju konkretni problemi za kliničke istraživače, koji treba da pronađu i kritički procene i / ili ažuriraju postojeće naučne dokaze ili pripreme novi pregled literature u vezi sa pitanjima u njihovim kliničkim istraživanjima. Zatim, cilj WG2 je da podučava mlade i starije istraživače kako da prevaziđu ove prepreke. Oba cilja se mogu postići u istom procesu. uz korišćenje Delfi studija. Do tri Delfi studije će biti sprovedene, sa 12-18 učesnika, uključujući dva predstavnika pacijenata. U fazi 1, priprema “Scoping Review” identifikuje procese kako koristiti SPR u Uvodu i u Diskusiji (postavljanje novih rezultata u kontekst). U etapi 2 učesnici (ukupno 20-25 za svaki trening) će rezultate SPR diskutovati na sesiji na kojoj učestvuju svi predavači, predstavnici pacijenata i učesnici obuke. U fazi 3 svi učesnici, nastavnici i predstavnici pacijenata učestvuju u Delfi procesu sa ciljem identifikovanja najboljih radnih procesa za implementaciju pristupa EBR (maksimalno 3 runde). U fazi 4 se finalizira Delfi i u fazi 5 biće publikovan određeni broj radova o Uputstvima. Planira se 7 treninga/obuka. Istraživači iz IMI bi i sami prošli obuku i dalje učestvovali u treninzima i obukama koje bi se sprovodile u cilju unapređenja kliničkih istraživanja u Srbiji.
Budući da je pripremanje i pisanje SPR veoma zahtevan i dugotrajan proces, cilj WG3 je da identifikuje oblasti u kojima je moguće poboljšati i ažurirati postojeće SPR. Za to će se koristiti Delfi studijski proces, koji uključuje 12-18 učesnika, od kojih 2 predstavnika kliničkih istraživača i 2 predstavnika pacijenata. U prvoj fazi se priprema “Scoping Review”, koji bi sadržao preporuke kako efikasno pripremiti SPR. Zatim bi učesnici analizirali dobijene preporuke i sugerisali prioritete među dobijenim preporukama. U sledećoj fazi bi se završio Delfi proces i radilo bi se na razvoju softvera i alata za efikasnu produkciju i ažuriranje postojećih SPR. Rezultat ove WG3 bile bi 1-2 publikacije.
WG4 će se fokusirati na praćenje implementacije pristupa EBR-a kod kliničkih istraživača i nosilaca podrške kliničkim istraživanjima. Rad WG4 će se završiti nizom publikacija koje će predložiti standardnu proceduru kako da se prate implementacija i rezultati monitoringa. Iskustvo našeg istraživačkog tima u struktuisanim, sistematskim pretraživanjima literature, dosadašnjim edukacijama u meta analizama kao i publikovanja SPR sa meta analizama kliničkih studija može da bude osnova za sprovođenje Delfi studije. Prvi radni sastanak održan je u februaru 2019. godine u Bergenu, gde su definisani ciljevi i podeljeni radni zadaci. S obzirom da je projekat tek počeo, za sada nema rezultata niti radova koji su proizašli iz ove COST akcije.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?