III 41028

Projekat III 41028: „Integralna studija identifikacije regionalnih genetskih faktora rizika i faktora rizika životne sredine za masovne nezarazne bolesti humane populacije u Srbiji“

Rukovodilac dr Dragan Alavantić, naučni savetnik
NIO koordinator: Institut za nuklearne nauke ”Vinča”

U okviru saradnje izmedju dva III projekta u periodu od 2011.- 2020. godine angažovani su istraživači CENM za rad na III 41028 i to dr Mirjana Gurinović, naučni saradnik odgovorna za deo istraživanja iz oblasti javnog zdravlja i ishrane sa 3 istraživač meseci (IM), dr Marija Glibetić, za oblast istrazivanja nutragenomike sa 3 IM i Jasmina Debeljak Martačić i Marija Takić za istraživanja iz oblasti genske regualcije kardiovaskularnih bolesti sa 2 IM.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?