ODIN

ODIN_Logo_no-background-1024x97

Nedostatak (deficijencija) vitamina D ima značajne posledice na ljudsko zdravlje, utiče na zdrav rast i razvoj i kvalitetno starenje. Nedostaci fundamentalnog znanja predstavljaju barijere za primenjivanje bezbednih i efektivnih javno-zdravstvenih strategija koje bi sprečile deficijenciju vitamina D i poboljšale status.
ODIN projekat prikupiće dokaze koji bi omogućili prevenciju deficijencije vitamina D u Evropi i poboljšali ishranu i javno zdravlje kroz hranu. Postavljanjem međunarodne plaforme za standardizovanu analizu 25OHD, ODIN će utvrditi distribuciju cirkularnog 25OHD i opisati prevalence deficijencije vitamina D u Evropi. Korištenjem dostupnih biobanaka i baza podataka iz nacionalnih nutritivnih studija, ODIN će opisati relativni doprinos sunčeve svetlosti i prehrambenih izvora vitamina D cirkularnoj koncentraciji 25OHD. Uz podršku planirane revizije EFSA preporuka za vitamin D, ODIN će sprovesti tri randomizirane kontrolisane kliničke studije (RKKS) na trudnicama, deci i tinejdžerima, i četvrtu RKKS u etničkim imigrantskim grupama, da bi obezbedile eksperimentalne podatke koji definišu preporuke o unosu vitamina D.
Uz pomoć dijetetskog modeliranja i korišćenjem metoda biofortifikacije mesa, ribe, jaja, pečurki i kvasca, razviće se inovativna pehrambena rešenja, koja će uvećati vitamin D u lancu ishrane. Pored toga ODIN će testirati efikasnost i bezbednost ovih proizvoda u RKKS, baziranoj na ishrani, varirajući u razmeri od malih proba baziranih na specifičnom proizvodu do velikih celokupnih dietarnih studija na ugroženim domicilnim grupama i imigrantskim pod-grupama.
ODIN je okupio do sada najveću kritičnu masu potencijalnih grupnih studija na odraslim osobama, trudnicama i novorođenčadima i sprovešće meta-analizu i pojedinačnu, na nivou ispitanika, meta-regresionu analizu da bi se standardizovani podaci o statusu vitamina D integrisali, predhodno definisanim kliničkim graničnim vrednostima i genotipom, i ispitale veze između vitamina D i ljudskog zdravlja, uključujući korisne i štetne efekte: postporođajne ishode, rast kostiju, konstituciju tela i alergijska oboljenja kod dece kao i kardiovaskularne bolesti i mortalitet kod odraslih.


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?