Grupa za ishranu i metabolizam

In memoriam Dr sc Marija Glibetić (1958-2023)

Grupa za ishranu i metabolizam, Instituta za medicinska istraživanja naučno, kadrovski i programski se bavi fundamentalnim istraživanjima biološke osnove nastanka i razvoja bolesti ljudi i efekata sastojaka hrane i ishrane na mehanizme uključene u ovaj proces. Pored fundamentalnih, jednako važna su i translatorna istraživanja, kao spojnica između rezultata bazičnih istraživanja i njihove konačne primene u različitim oblastima medicine, industrije, javnog sektora i svakodnevne prakse.

Specijalizovane istraživačke celine Grupe za ishranu i metabolizam, a koja se međusobno prepliću, su:
1. Istraživanja hrane i namirnica;
2. Istraživanja javnog zdravlja i poboljšanja navika u ishrani;
3. Istraživanja zdravstvenih i fizioloških implikacija makro-, mikro-, anti- i nenutrijenata, uključujući bioaktivne polifenole;
4. Istraživanja metaboličkog zdravlja i lipidnog metabolizma;
5. Istraživanja precizne ishrane kod specifičnih populacionih grupa.

Multidisciplinarni sastav istraživačkog tima Grupe za ishranu i metabolizam (lekari, farmaceuti, molekularni biolozi, biolozi, biohemičari, tehnolozi, matematičari) i širok raspon ekspertiza (interna medicina, klinička farmacija, medicinska biohemija, hemija hrane, ishrana, javno zdravlje, zdravstvena zaštita, bezbednost hrane, tehnologija hrane, najsavremenije ćelijske i molekularne biološke tehnike) predstavlja ključni faktor racionalne osnove funkcionisanja Grupe kao referentne naučne institucije u istraživanjima u oblasti ishrane i metabolizma, uključujući sve aspekte ovih istraživanja.

Grupa za ishranu i metabolizam je na osnovu dosadašnjih rezultata učvrstila svoje mesto u okvirima međunarodne naučne javnosti, što je rezultovalo plodnom saradnjom i novim međunarodnim projektima i doprinelo daljem razvoju kapaciteta, kadrova, opreme, tehnologije i metodologije.

Istraživači Grupe za ishranu i metabolizam


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?