ISTRAŽIVAČI

Naučno-istraživački kadar CENM čine 21 istraživača u naučnom zvanju (2 naučna savetnika, 6 viših naučnh saradnika i 10 naučnih saradnika i 2 istraživača saradnika.

Grupa za ishranu i metabolizam
Grupa za nutritivnu biohemiju i dijetologiju


In memoriam: Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?