LABORATORIJE

Struktura i organizacija rada u okviru CENM

Organizaciona šema rada CENM počiva na mobilnosti i umreženosti istraživačkog kadra zaposlenog u njemu i van njega. Istraživačkim radom na nacionalnim projektima, projektima Evropske Unije ostvarila se čvrsta funkcionalna povezanost istraživača različitih naučnih disciplina, što je bitan preduslov za uspešan rad i razvoj.

Aktivnosti u okviru CENM su organizovani kroz specijalizovane i posebne radne jedinice–eksperimentalne laboratorije koje se dopunjuju u svom radu na nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima.

 

Struktura CENM: 


Izjava Dr Marije Glibetić

Dešavanja/Najave

Arhiva

Flag Counter

48??8?